Sandvikenboendet
Medlemsförmåner
Kontakta oss
Nyheter
Medlemsinformation
Bli medlem
Välkommen till Sandvikenboendet

Under hösten 1996 bildades en ny hyresgästorganisation i Sandviken,
Föreningen Sandvikenboendet. Vi är en organisation för hyresgäster lokalt.

Vi verkar enbart för hyresgäster boende i Sandvikens kommun.

Organisationens grundläggande mål är att tillvarataga hyresgästernas intressen,  och allas rätt till en bra bostad till en skälig kostnad.

Verksamheten som är absolut partipolitisk obunden skall främja och slå vakt om hyresgästernas intressen, samt bidra till förståelse och samverkan mellan alla boende, och därmed motverka segregation i bostadsområden.

Föreningen Sandvikenboendet är:

Registrerat hos berörda myndigheter.

Rättskapabla att företräda våra medlemmar.

Har tecknat avtal med din hyresvärd Sandvikenhus AB, som innebär att vi juridiskt kan företräda dig, vid kommande förhandlingar eller andra hyresvillkor som påverkar dig som hyresgäst.

"Om du vill att Föreningen Sandvikenboendet i framtiden skall företräda dig  vid kommande hyresförhandlingar måste du förändra förhandlingsklausulen i ditt hyresavtal med Sandvikenhus AB."

Vi har även tecknade avtal med några Privata hyresvärdar, som har bostäder inom Sandvikens kommun.Välkommen till Sandvikenboendet
Medlemsförmåner
Kontakta oss
Nyheter
Medlemsinformation
Bli medlem